English flag
Deutsche Flagge
Svensk flagga

Hiilineutraali Korkean Puhtausasteen Vanadiini

YVA-ohjelman kuulemiseen liittyvät asiakirjat ovat täällä.

Critical Metals on tehnyt sopimuksen pitkälle erikoistuneen, maailmanlaajuisesti toimivan teräsyhtiö SSAB:n kanssa terästuotannon valmistusprosessissa syntyvien sivutuotteiden talteenottamisesta ja niiden jalostamisesta korkealaatuisiksi vanadiinituotteiksi.
 
Critical Metalsilla on sopimus myös innovatiivisen hankekehitysyritys Neometalsin kanssa, jonka tarkoituksena on arvioida ehdotetun talteenottoratkaisun toteutettavuutta. Neometalsin mukaan yhtiön kehittämällä prosessilla on mahdollisuus sijoittaa vanadiinihankkeen tuotantokustannukset alimpaan kvartiiliin maailmanlaajuisesti.
 
Metallien talteenotto sivutuotteista ympäristöystävällisellä tavalla on erittäin tärkeää Euroopalle. Critical Metalsin tavoitteena on hyödyntää SSAB:n teräksen valmistusprosessissa syntyneitä sivutuotteita. Yhtiö ottaa talteen energian varastointiratkaisuissa ja erikoismetalliseoksissa käytettävää korkean puhtausasteen vanadiinia niin, että sitä ei tarvitse louhia tai käsitellä perinteisin menetelmin. Talteenottoprosessissa käytetään uusiutuvaa energiaa.
 
Noin 75 % maailman vanadiinista tuotetaan Kiinassa ja Venäjällä. Critical Metalsin, SSAB:n ja Neometalsin allekirjoittamat sopimukset luovat merkittävän mahdollisuuden toimittaa Euroopan markkinoille SSAB:n sivutuotteista talteenotettua vanadiinia.
 
Pitkän aikavälin (10 vuoden) kuonan toimitussopimuksen tavoitteena on, että Critical Metals ja Neometals aloittavat SSAB:n Ruotsin Oxelösundin ja Luulajan sekä Raahen terästehtaiden kuonan käsittelyn 31.12.2024 mennessä. Sopimuksen mukaan Critical Metals voi hyödyntää vähintään 2 miljoonaa tonnia SSAB:n terästehtaiden olemassa olevaa ja tuotettavaa kuonaa, joka luo vakaan perustan kuonan talteenottolaitoksen arvioinnille. Laitos pystyy käsittelemään 200 000 tonnia kuonaa vuodessa siten, että uutta kaivosta ja rikastamoa ei tarvitse rakentaa, kuten nykyiset alkutuottajat tekevät. SSAB:n Luulajan varaston vanadiinilaatu on noin 4 % V2O5 ja sekä Oxelösundissa että Raahessa noin 3 % V2O5, mikä tekee siitä yhden maailman korkealaatuisimmista vanadiinin raaka-ainelähteistä.
 
Neometalsin viimeisten 12 kuukauden aikana suorittamat alustavat testit SSAB:n terästehtaiden sivutuotteilla ovat vahvistaneet, että lievissä olosuhteissa jopa 80 % vanadiinia saadaan otettua talteen liuotuksella. Neometalsin itse kehittämällä metallurgisella prosessilla on merkittäviä toiminnallisia, kustannus- ja riskietuja verrattuna perinteisiin pyrometallurgisiin prosesseihin (ns. salt-roast-menetelmä). Laitos rakennetaan Porissa sijaitsevaan Tahkoluodon satamaan.
 
Yhteenvetona voi todeta, että korkealaatuinen vanadiiniraaka-aine sijaitsee maan pinnalla, satamien vieressä ja erinomaisen infrastruktuurin omaavilla matalan valtioriskin lainkäyttöalueilla. Tämä mahdollistaa vanadiinin tuotantolaitoksen perustamisen kustannuskäyrän alimmalle kvartiilille ilman kaivosriskiä tai rikastuskuluja.
 
Critical Metals ja Neometals tekevät tiivistä yhteistyötä ja Neometals on Critical Metalsin suurin osakkeenomistaja. Critical Metals esitteli idean tästä kiertotalousmahdollisuudesta Neometalsille vuoden 2019 alussa. Neometals rahoittaa ja ohjaa arviointitoimintaa investointipäätöksen arviointiin asti. Mikäli päätös on myönteinen, yhtiöt muodostavat 50:50-yhteisyrityksen. Critical Metals rahoittaa ja hoitaa yhteistyötä SSAB:n kanssa sekä vastaa kaikesta toiminnasta Ruotsissa ja Suomessa. Neometalsilla on oikeus korvaukseen vanadiinituotteiden myynnistä.
 

SSAB:sta

SSAB on pitkälle erikoistunut, maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö, jonka Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa sijaitsevien tuotantolaitosten vuosittainen terästuotantokapasiteetti on noin 8,8 miljoonaa tonnia. SSAB on kestävän kehityksen edelläkävijä ja sen tavoitteena on tarjota fossiilivapaata terästä markkinoille vuoteen 2026 mennessä ja poistaa hiilidioksidipäästönsä vuoteen 2045 mennessä. Vuonna 2018 SSAB:n liikevaihto oli 7,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria. SSAB:n osakkeet noteerataan Nasdaq Tukholman pörssissä (Large Cap -listalla) sekä toissijaisesti Nasdaq Helsingissä. www.ssab.com

Tutustu viimeisimpään esitykseemme täällä.

Viimeisimmät Taloustiedotteet

November 25, 2021 Vanadium Recovery Project Presentation
October 14, 2021 Vanadium Project - Positive EIA Report
September 13, 2021 H2 Green Steel MOU for 4 Mt High-Grade Vanadium Slag (Neometals)

Video vanadiinin pilottilaitoksesta

Vanadium Pilot Plant Video