We use cookies to analyse our traffic and to make the user experience better. We only store cookies on your device automatically if they are strictly necessary for the operation and tracking of this site. For all other types of cookies we need your permission. With your consent, information about your use of our site can also be shared with our social media partners who may combine it with other information that you've provided to them or that they've collected from your use of their services for personalized content and ads. You can manage your cookie settings below.

English flag
Svensk flagga

Vanadiinin talteenottohanke

Critical Metals on tehnyt sopimuksen pitkälle erikoistuneen, maailmanlaajuisesti toimivan teräsyhtiö SSAB:n kanssa terästuotannon valmistusprosessissa syntyvien sivutuotteiden talteenottamisesta ja niiden jalostamisesta korkealaatuisiksi vanadiinituotteiksi.

Critical Metalsilla on sopimus myös innovatiivisen hankekehitysyritys Neometalsin kanssa, jonka tarkoituksena on arvioida ehdotetun talteenottoratkaisun toteutettavuutta. Neometalsin mukaan yhtiön kehittämällä prosessilla on mahdollisuus sijoittaa vanadiinihankkeen tuotantokustannukset alimpaan kvartiiliin maailmanlaajuisesti.

Metallien talteenotto sivutuotteista ympäristöystävällisellä tavalla on erittäin tärkeää Euroopalle. Critical Metalsin tavoitteena on hyödyntää SSAB:n teräksen valmistusprosessissa syntyneitä sivutuotteita. Yhtiö ottaa talteen energian varastointiratkaisuissa ja erikoismetalliseoksissa käytettävää korkean puhtausasteen vanadiinia niin, että sitä ei tarvitse louhia tai käsitellä perinteisin menetelmin. Talteenottoprosessissa käytetään uusiutuvaa energiaa.

Noin 75 % maailman vanadiinista tuotetaan Kiinassa ja Venäjällä. Critical Metalsin, SSAB:n ja Neometalsin allekirjoittamat sopimukset luovat merkittävän mahdollisuuden toimittaa Euroopan markkinoille SSAB:n sivutuotteista talteenotettua vanadiinia.

Pitkän aikavälin (10 vuoden) kuonan toimitussopimuksen tavoitteena on, että Critical Metals ja Neometals aloittavat SSAB:n Ruotsin Oxelösundin ja Luulajan sekä Raahen terästehtaiden vuonna 2026. Sopimuksen mukaan Critical Metals voi hyödyntää vähintään 2 miljoonaa tonnia SSAB:n terästehtaiden olemassa olevaa ja tuotettavaa kuonaa, joka luo vakaan perustan kuonan talteenottolaitoksen arvioinnille. Laitos pystyy käsittelemään 200 000 tonnia kuonaa vuodessa siten, että uutta kaivosta ja rikastamoa ei tarvitse rakentaa, kuten nykyiset alkutuottajat tekevät. SSAB:n Luulajan varaston vanadiinilaatu on noin 4 % V2O5 ja sekä Oxelösundissa että Raahessa noin 3 % V2O5, mikä tekee siitä yhden maailman korkealaatuisimmista vanadiinin raaka-ainelähteistä.

Neometalsin viimeisten 12 kuukauden aikana suorittamat alustavat testit SSAB:n terästehtaiden sivutuotteilla ovat vahvistaneet, että lievissä olosuhteissa jopa 80 % vanadiinia saadaan otettua talteen liuotuksella. Neometalsin itse kehittämällä metallurgisella prosessilla on merkittäviä toiminnallisia, kustannus- ja riskietuja verrattuna perinteisiin pyrometallurgisiin prosesseihin (ns. salt-roast-menetelmä). Laitos rakennetaan Porissa sijaitsevaan Tahkoluodon satamaan.

Laitos rakennetaan Porissa sijaitsevaan Tahkoluodon satamaan. Tutustu hankkeen lupamenettelyyn täällä.

Yhteenvetona voi todeta, että korkealaatuinen vanadiiniraaka-aine sijaitsee maan pinnalla, satamien vieressä ja erinomaisen infrastruktuurin omaavilla matalan valtioriskin lainkäyttöalueilla. Tämä mahdollistaa vanadiinin tuotantolaitoksen perustamisen kustannuskäyrän alimmalle kvartiilille ilman kaivosriskiä tai rikastuskuluja.

Critical Metals ja Neometals tekevät tiivistä yhteistyötä ja Neometals on Critical Metalsin suurin osakkeenomistaja. Critical Metals esitteli idean tästä kiertotalousmahdollisuudesta Neometalsille vuoden 2019 alussa. Neometals rahoittaa ja ohjaa arviointitoimintaa investointipäätöksen arviointiin asti. Mikäli päätös on myönteinen, yhtiöt muodostavat 50:50-yhteisyrityksen. Critical Metals rahoittaa ja hoitaa yhteistyötä SSAB:n kanssa sekä vastaa kaikesta toiminnasta Ruotsissa ja Suomessa. Neometalsilla on oikeus korvaukseen vanadiinituotteiden myynnistä.

SSAB:sta

SSAB on pitkälle erikoistunut, maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö, jonka Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa sijaitsevien tuotantolaitosten vuosittainen terästuotantokapasiteetti on noin 8,8 miljoonaa tonnia. SSAB on kestävän kehityksen edelläkävijä ja sen tavoitteena on tarjota fossiilivapaata terästä markkinoille vuoteen 2026 mennessä ja poistaa hiilidioksidipäästönsä vuoteen 2045 mennessä. Vuonna 2018 SSAB:n liikevaihto oli 7,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria. SSAB:n osakkeet noteerataan Nasdaq Tukholman pörssissä (Large Cap -listalla) sekä toissijaisesti Nasdaq Helsingissä. www.ssab.com

Viimeisimmät Taloustiedotteet

October 30, 2023 VRP - Neometals Decides Not Fund
October 2, 2023 VRP - Project Update
September 29, 2023 VRP - Neometals Ltd Annual Report 2023 (Extract Only)

Aiheeseen liittyviä uutisia

Klikkaa tästä

Video vanadiinin pilottilaitoksesta

Vanadium Pilot Plant Video

Yleiskatsaus vanadiinin talteenottohankkeeseen

Vanadiinin talteenottohankkeen yhteisöpäivät

VANADIUM FOR EUROPE