Svensk flagga
Deutsche Flagge
suomalainen lippu

Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) – Suomi, syyskuu 2021
Environmental Impact Assessment (EIA) Report – Finland, September 2021

Suomeksi
In English (unofficial)

Tutustu Varsinais- Suomen ELY-keskuksen 18.10.2021 järjestämän yleisötilaisuuden esityksiin täältä.
To view the presentation from the Public Consultation Meeting held on 18 October 2021, please click here.

Video yleisötilaisuudesta
Public Meeting Video

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA) – Suomi, huhtikuu 2021
Environmental Impact Assessment (EIA) Programme – Finland, April 2021

Suomeksi
In English (unofficial)

Tutustu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 21.4.2021 järjestämässä yleisötilaisuudessa pidettyyn esitykseen täältä.
For link to ELY Public Consultation Meeting Presentation held on 21 April 2021, please click here.

Video yleisötilaisuudesta
Public Meeting Video