Samrådsunderlag [Officiella svenska versioner]

  1. Följebrev projekt Vanadinutvinning
  2. Projekt Vanadinutvinning samrådsunderlag_sept_2020.pdf
  3. Bilaga A - proj_vanadinutvinning_samr_underlag_Svartbyn_sept_2020.pdf
  4. Bilaga B - proj_vanadinutvinning_samr_underlag_Hertsöfätet_sept_2020.pdf
  5. Bilaga C - proj_vanadinutvinning_samr_underlag_Sändlista_sept_2020.pdf
  6. Projekt Vanadinutvinning samrådsunderlag_sept_2020 OCH BILAGOR.pdf

Public Consultation Document [Unofficial English version]

  1. Vanadium Recovery Project_Sept_2020.pdf

Samrådsmöte i Zoom

Länk till mötets presentation, klicka här.
Klicka här för att se mötet i efterhand.

Public Consultation Meeting via Zoom (meeting to be held in Swedish)

Click here for the Public Consultation presentation.
Click here to view the recording of the Public Consultation meeting.