LITIUMJON BATTERI ÅTERVINNING

Critical Metals Ltd planerar att etablera Skandinaviens första litiumjonbatteri (LiB) återvinningsanläggning i Skellefteå, Sverige.

Företaget har beviljats ​​en licens för att använda LiB-återvinningsteknologi som utvecklas av det ledande australiska specialmetallföretaget Neometals. Licensen, som ger Critical Metals den enda och exklusiva rättigheten till tekniken i Sverige, Norge, Danmark och Finland, avser en patentsökt hydrometallurgisk process för att återvinna metaller med hög renhet från uttjänta LiB. Processen är energieffektiv och miljövänlig.

De skandinaviska länderna är välplacerade för att stödja en hållbar LiB-återvinningsanläggning på grund av deras stolta återvinningskultur och djupt förankrade återvinningssystem. Minskning av avfall, återvinning och cirkulär ekonomi stöds av EU-lagstiftning som kräver att företagen ska ha livslängdslösningar för sina produkter.

Den planerade LiB-återvinningsanläggningen kommer att tillhandahålla en tjänst till alla skandinaviska avfallskollektiv, tillverkare, importörer, distributörer och användare av konsument-, kommersiella och industriella LiB.

Med förbehåll för positiva resultat från en FEED-studie och genomförbarhetsstudie som kommer att slutföras i slutet av 2020, förutser Critical Metals att fatta ett slutligt investeringsbeslut att bygga sin första LiB-återvinningsanläggning i början av 2021. Kommersiell produktion av metaller med hög renhet från uttjänta LiB förväntas 2023.

För ytterligare information om teknikens utveckling besök www.neometals.com.au