We use cookies to analyse our traffic and to make the user experience better. We only store cookies on your device automatically if they are strictly necessary for the operation and tracking of this site. For all other types of cookies we need your permission. With your consent, information about your use of our site can also be shared with our social media partners who may combine it with other information that you've provided to them or that they've collected from your use of their services for personalized content and ads. You can manage your cookie settings below.

English flag
suomalainen lippu

LITIUMJON BATTERI ÅTERVINNING

Critical Metals planerar att etablera en kommersiell återvinningsanläggning för litiumjonbatterier (LiB) i Norden. Platsen för anläggningen kommer att bestämmas i samarbete med företagets partners.
 
Företaget har beviljats ​​en exklusiv licens för att använda LiB -återvinningsteknik som utvecklats av Neometals.
 
Licensen ger Critical Metals de enda och exklusiva rättigheterna att kommersialisera tekniken i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Tekniken möjliggör återvinning av metaller med hög renhet från uttjänta LiB. Processen är energieffektiv och miljövänlig.
 
De nordiska länderna har goda förutsättningar att stödja en hållbar LiB-återvinningsanläggning på grund av sin stolta återvinningskultur och djupt förankrade återvinningssystem. Att minska avfall, återvinning och cirkulär ekonomi stöds av EU:s lagstiftning som kräver att företag har lösningar för sina uttjänta produkter.
 
Den planerade LiB-återvinningsanläggningen kommer att tillhandahålla en service till alla nordiska avfallskollektiv, tillverkare, importörer, distributörer och användare av LiB för konsumenter, kommersiellaoch industriella
 
Mer information om teknikens utveckling finns på www.neometals.com.au/our-projects/core-projects/recycling/.

LATEST ANNOUNCEMENTS