Styrelseledamöter

JONATHAN MURRAY
Oberoende Styrelseordf (Independent Non-Executive Chairman)

Mr Murray är en av delägarna i advokatfirman Steinepreis Paganin, baserad i Perth, Western Australia. Han har stor erfarenhet av rådgivning om börserbjudanden och sekundära marknadskapitalanskaffningar, alla former av kommersiella förvärv och avyttringar samt allmän bolags- och strategisk rådgivning. Innan han började på Steinepreis Paganin 1997, utövade han juridik i två år på den nationella advokatbyrån Clayton Utz. Mr Murray tog examen vid Murdoch University år 1996 med en jur kand och handel (med redovisning som huvudämne). Han är också medlem i FINSIA (det tidigare värdepappersinstitut i Australien).

KRIS GRAM
Styrelseledamot (Non-Executive Director)

Mr Gram utexaminerades från University of St. Andrews I Skottland år 2000 med en MA i Management. Efter att ha tillbringat 5 år hos Capgemini Consulting som strategikonsult anslöt han till den företagsfinansiella avdelningen vid den norska investeringsbanken Pareto. Hos pareto har Mr Gram fokuserat på aktie- och obligations kapitalanskaffningar, börsintroduktioner och M&A för gruvföretag. I rollen som partner hos Pareto han han skapat och hanterat flera storskaliga internationella transaktioner. Mr Gram är för närvarande COO för Procorp, en ledande norsk investeringsbank som fokuserar på små till medelstora företag. Mr Gram bor i Oslo, Norge.

AMANDA SCOTT
Teknisk Styrelseledamot - I Svenska Dotterbolagen CMSAB, KIAB & RISAB

Ms Scott har varit prospekteringschef och prospekteringskonsult för företagsgruppen sedan 2008 och invaldes som styrelseledamot i Critical Metals Scandinavia AB år 2014, Kiruna Iron AB år 2016 och Recycling Industries Scandinavia AB 2019. Amanda spelade en integrerad roll i utvecklingen av Hannans Ltd:s (ASX:HNR) West Australian portfölj, erkänns upptäckten av den höggradiga järnmineraliseringen vid Jigalongprojektet i östra Pilbara, Western Australia, och har utvecklat den Skandinaviska projektportföljen. Amanda har en examen inom vetenskap (Geologi) vid Victoria University of Wellington, är medlem av the Australian Institiute of Mining & Metallurgi, ägare av konsultföretaget Scott Geological AB och innehar svenskt medborgarskap.

OLOF FORSLUND
Styrelseledamot(Non-Executive Director)

Mr Forslund är geofysiker och har stor internationell erfarenhet inom mineralprospekteringsindustrin, särskilt inom utveckling och tillämpning av geofysiska instrument och radarteknologi. Hans uppdrag har omfattat verksamhet i Sverige, Japan, Sydkorea, Tyskland, Belgien, Italien, Frankrike, Kanada och USA. Mr Forslund började arbeta för SGU 1966 och var under perioden 2003 till 2007 regionchef för SGU:s svenska mineralresurs informationskontor i Malå, Sverige (www.sgu.se). Mr Forslund var en av grundarna av och VD för Malå GeoScience (www.malags.com) mellan 1994 och 1998. Företaget är idag världsledande inom design och tillverkning av Ground Penetrating Radar (GPR) system.

MARKUS BACHMANN
Styrelseledamot (Non-Executive Direktor)

Mr Bachmann har en masterexamen (MA) i Företagsledning och Ekonomi (cum laude) vid Universitetet i Bern, Schweiz. Markus startade sin karriär i den företagsfinansiella avdelningen inom Credit Suisse Group, för att därefter ansluta till SBC Brinson Asset Management Emerging Markets Team år 1997. Där var han tilldelad ansvaret för analyser och portfoliohantering av kapitalmarknaderna i Grekland, Portugal, Mellanöstern (inklusive Israel) och Afrika. Under år 2000 anslöt han till Coronation Fund Managers i Kapstaden, Sydafrika. 2001 tilldelades han the S&P award som ansvarig för den bäst presterande Large Cap Equity enheten i Sydafrika. Markus var en av grundarna av Craton Capital under 2003. Han är ansvarig för och hanterar the Craton Capital Precious Metals Fund och the Global Resources Fund.

DAMIAN HICKS
Verkställande Director (Executive Director)

Mr Hicks har en examen inom handel (Bokföring och Finans) vid University of Western Australia. Han är en godkänd jurist och advokat inom högsta domstolen i Western Australia, har en examen i Applied Finance & Investment från FINSIA, en företagsledarutbildning. Mr Hicks är verkställande direktör för ASX-listade Hannans Ltd, ordförande i det rådgivande företaget Corporate Board Services och i det gödningsmedelstekniska företaget Errawarra Resources Ltd.

PER OLOF RENLING
Styrelseledamot (Non-Executive Director) - RISAB

Mr Renling har varit verksam inom Kraftproduktion och Eldistribution. Uppdragen över tid har varierat med bland annat Konstruktion av kraftledningar för både regional och lokal distribution av el samt utveckling av Drift och Underhåll på anläggningar för värmekraftproduktion och värmedistribution. För närvarande arbetar Mr Renling med vindkraft och är Site Manager för ett par vindkraftparker. Hans nyfikenhet och erfarenhet att utveckla verksamhet har gett honom goda kompetenser inom drift- och underhållsutveckling. Mr Renling utsågs till styrelseledamot i Recycling Industries Scandinavia AB 2019.

MINDY KU
Ekonomichef & Företagssekreterare (Finance & Company Secretary)

Mrs Ku är medlem av CPA Australia, har en Bachelor of Science i datavetenskap från University of Greenwich och har en mångsidig erfarenhet av ekonomi, redovisning och bokföring, informationsteknik, marknadsföring och företagsledning, både i Australien och internationellt. Mindy är Verkställande Direktör för det rådgivande företaget Corporate Board Services som stöttar och ger råd till ASX-listade, publika och privata företag inom flertaliga jurisdiktioner som finansiell hantering och företagsledning.