LAPLAND (Ni-Cu-PGE / Fe-V-Ti) PROJECT

Laplandprojektet omfattar en mycket prospektiv, icke-prospekterad, potentiell ny mineralprovins, som ligger ca 130 km öster om Kiruna i norra Sverige. Prospekteringsmålen har hög malmpotential och projektet ligger utanför Natura 2000:s bevarandeområden.

 

Lapland projektet täcker en betydande del av den mest framträdande anomalin i svensk geofysisk data, den stora positiva gravitationsanomalin (40-50mgal) kallas Muonionalusta Gravity High (MGH). Geofysisk tolkning av oberoende konsultföretag anser att MGH är relaterat till ett stort djupgående mafiskt påträngande komplex.

 

Ekonomisk mineralisering kan eventuellt innefatta: massiv spridning av Cu-Ni-PGE, stratiform Cr, reef-stil PGE, Fe-Ti-V-fyndigheter, hydrotermisk Au-Cu, IOCG-mineralisering och REE-mineralisering inom pegmatiter.

Fältbesök har avslutats, magnetiska data samlats och en ny strukturell tolkning av geologin avslutats. Nästa undersökningsfas kommer att omfatta elektromagnetiska undersökningar (luft och mark) och fältverifiering innan identifikation av mål för borrtestning.