SOIDINVAARA (V) PROJEKTET

Soidinvaara reservationsområde (24 km2) täcker över historiskt känd vanadinmineralisering och ligger utanför Natura 2000-skyddsområden, nationalparker och naturreservat.

Critical Metals har sammanställt alla historiska data, analyserat och testat historisk kärna, genomfört Davis Tube återvinnings testarbete, genomfört fältbesök och genomfört en ny modern markmagnetisk undersökning. Borrhål har nu utformats för att testa de bästa vanadinmålen.

Fokus för testarbetet kommer att avgöra om Soidinvaara-malmen kan användas som råmaterial för produktion av en vanadiumelektrolyt för Redox Flow-batterimarknaden.

Den historiska Mustavaara-vanadingruvan (som inte ägs av Critical Metals) ligger 20 km nordost om Soidinvaara och var den största tillverkaren av vanadinpentoxid (V2O5) i Västeuropa och stod för cirka 10% av det globala utbudet av vanadin under 1970- 80' .