PAHTOHAVARE (Cu-Au) PROJEKTET

Pahtohavare, som ligger 8 kilometer från Kiruna, bröts tidigare av Outokumpu och innefattar en JORC-kompatibel resurs av 2.3Mt @ 1,74% Cu, 0,6 g/t Au. Det finns signifikant potential att utöka storleken av denna resurs genom borrning under den existerande grunda oxidfyndigheten och under de lägsta brutna nivåerna (150 meter) av de två historiska underjordskoppargruvorna.

Critical Metals har ett JV med Lovisagruvan AB om Pahtohavareprojektet. Partnerskapet siktar på att skapa ett långsiktigt, hållbart gruvcentrum som är miljömässigt och socialt acceptabelt för sakägarna där malm antingen processas på plats eller via en toll behandlingsanläggning. Lovisagruvan AB kan erhålla ett 70%-igt intresse i projektet genom att finansiera alla kostnader fram till ett beslut om gruvbrytning.

 

Affärsmodellen för Pahtohavare är baserad på Kylylahtigruvans modell i Finland – en gammal Outokumpugruva med liknande halter och tonnage som med bidrag i form av ytterligare målinriktad prospektering kan generera signifikanta värden för aktieägarna.