We use cookies to analyse our traffic and to make the user experience better. We only store cookies on your device automatically if they are strictly necessary for the operation and tracking of this site. For all other types of cookies we need your permission. With your consent, information about your use of our site can also be shared with our social media partners who may combine it with other information that you've provided to them or that they've collected from your use of their services for personalized content and ads. You can manage your cookie settings below.

English flag
suomalainen lippu

Vanadin med hög renhet utan kol 

Public Consultation Documents can be found here.

Critical Metals har tecknat avtal med det specialiserade globala stålföretaget SSAB om att återvinna biprodukter från ståltillverkningsprocessen till högkvalitativa vanadinprodukter.

Critical Metals har också nått en överenskommelse med innovativa projektutvecklingsföretaget Neometals för att utvärdera genomförbarheten av den föreslagna återvinningslösningen. Neometals tror att deras egenutvecklade process har potential att placera detta vanadinprojekt inom den lägsta kvartilen av produktionskostnaderna globalt.

Återvinning av metaller från avfall på ett miljövänligt sätt är mycket viktigt för Europa. Critical Metals mål är att återvinna biprodukter från SSAB:s stålproduktion och ur dem utvinna vanadin med hög renhet för användning i energilagringslösningar, främst vanadin redox flödesbatterier, utan att behöva prospektera, tillståndshantera och extrahera vanadin från malmer som bryts med traditionella metoder. Återvinningsprocessen kommer att drivas av förnybar energi.

Cirka 75% av den globala vanadinförsörjningen produceras i Kina och Ryssland. Avtalen tecknade av Critical Metals, SSAB och Neometals skapar en betydande möjlighet att leverera till den europeiska vanadinmarknaden via återvinning av SSAB:s biprodukter.

Syftet med det långsiktiga (10-åriga) leveransavtalet är att Critical Metals och Neometals ska bearbeta LD-slagg från SSAB:s stålverk i Oxelösund och Luleå i Sverige och Raahe i Finland senast den 31 december 2024. En betydande mängd forskning och utveckling och tillstånd måste slutföras framgångsrikt inom en kort tidsperiod för att uppfylla de milstolpar som anges i SSAB-avtalet. Critical Metals och Neometals är övertygade om att dessa milstolpar kan uppnås.

Preliminära tester som utförts av teknikpartnern Neometals på biprodukter från SSAB:s stålverk under de senaste 12 månaderna har bekräftat upp till 80 % av vanadinåtervinning från urlakning. Neometals egenutvecklade hydrometallurgiska process har betydande operativa, kostnads- och riskfördelar jämfört med traditionella pyrometallurgiska (salt-roast) processvägar.

Anläggningen kommer att lokaliseras till Tahkoluoto Hamn, Björneborg, Finland.

Sammanfattningsvis är den högkvalitativa vanadinråvaran belägen på marken, intill hamnar och utmärkt infrastruktur i lågriskjurisdiktioner, vilket ger en möjlighet att etablera vanadinproduktion i lägsta kvartilpositionen på kostnadskurvan.

Neometals kommer att finansiera och förvalta utvärderingsverksamheten fram till övervägandet av ett investeringsbeslut, vilket, om det är positivt, kommer att leda till ett 50:50-bolags bildat joint venture. Critical Metals kommer att finansiera och hantera relationen med SSAB och all verksamhet i Sverige och Finland. Neometals kommer att ha rätt till en ersättning vid försäljning av vanadinprodukter.

Om SSAB

SSAB är ett specialiserat globalt stålföretag med produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA med en årlig stålproduktionskapacitet på ~8,8 miljoner ton. SSAB har legat i framkant när det gäller hållbarhet och planerar att erbjuda fossilfritt stål till marknaden 2026 och att eliminera alla CO2 utsläpp till 2045. Under 2018 uppgick SSAB:s omsättning till 7,5 miljarder dollar. SSAB är noterat på Nasdaq Stockholm (Large cap list) och har en sekundär notering på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com

 

LATEST ANNOUNCEMENTS

March 23, 2022 Vanadium Recovery Project Presentation
February 1, 2022 Vanadium Recovery Project Presentation
September 13, 2021 H2 Green Steel MOU for 4 Mt High-Grade Vanadium Slag (Neometals)

Relaterade nyheter

Klicka här

VANADIUM testfabrik VIDEO

Vanadium Pilot Plant Video

VANADIUM RECOVERY PROJECT ÖVERSIKT

VANADIUM RECOVERY PROJECT ALLMÄNHETENS DAG