Critical Metals och SSAB har tecknat avtal angående återvinning av biprodukter till högkvalitativt vanadin 

Public Consultation Documents can be found here.

Critical Metals har tecknat avtal med det specialiserade globala stålföretaget SSAB om att återvinna biprodukter från ståltillverkningsprocessen till högkvalitativa vanadinprodukter.[i]

Critical Metals har också nått en överenskommelse med innovativa projektutvecklingsföretaget Neometals[ii] för att utvärdera genomförbarheten av den föreslagna återvinningslösningen. Neometals tror att deras egenutvecklade process har potential att placera detta vanadinprojekt inom den lägsta kvartilen av produktionskostnaderna globalt.

Återvinning av metaller från avfall på ett miljövänligt sätt är mycket viktigt för Europa. Critical Metals mål är att återvinna biprodukter från SSAB:s stålproduktion och ur dem utvinna vanadin med hög renhet för användning i energilagringslösningar, främst vanadin redox flödesbatterier[iii], utan att behöva prospektera, tillståndshantera och extrahera vanadin från malmer som bryts med traditionella metoder.[iv] Återvinningsprocessen kommer att drivas av förnybar energi[v].

Cirka 75% av den globala vanadinförsörjningen produceras i Kina och Ryssland. Avtalen tecknade av Critical Metals, SSAB och Neometals skapar en betydande möjlighet att leverera till den europeiska vanadinmarknaden via återvinning av SSAB:s biprodukter.

Syftet med det långsiktiga (10-åriga) leveransavtalet är att Critical Metals och Neometals ska bearbeta LD-slagg från SSAB:s stålverk i Oxelösund och Luleå i Sverige och Raahe i Finland senast den 31 december 2024. En betydande mängd forskning och utveckling och tillstånd måste slutföras framgångsrikt inom en kort tidsperiod för att uppfylla de milstolpar som anges i SSAB-avtalet. Critical Metals och Neometals är övertygade om att dessa milstolpar kan uppnås.

Preliminära tester som utförts av teknikpartnern Neometals på biprodukter från SSAB:s stålverk under de senaste 12 månaderna har bekräftat upp till 80 % av vanadinåtervinning från urlakning. Neometals egenutvecklade hydrometallurgiska process har betydande operativa, kostnads- och riskfördelar jämfört med traditionella pyrometallurgiska (salt-roast) processvägar.

Beslut om plats för återvinningsanläggningen kommer att tas efter samråd med intressenter i Sverige och Finland för att säkerställa produktionen senast på förfallodagen av avtalet.

Critical Metals och Neometals har en mycket stark relation och Neometals är den största aktieägaren i Critical Metals[vi]. Denna återvinningsmöjlighet introducerades av Critical Metals till Neometals i början av 2019. Neometals kommer att finansiera och förvalta utvärderingsverksamheten fram till övervägandet av ett investeringsbeslut, vilket, om det är positivt, kommer att leda till ett 50:50-bolags bildat joint venture. Critical Metals kommer att finansiera och hantera relationen med SSAB och all verksamhet i Sverige och Finland. Neometals kommer att ha rätt till en ersättning vid försäljning av vanadinprodukter.

För ytterligare information kontakta Damian Hicks, VD (+61 419 930 087) eller dhicks@criticalmetals.eu och besök www.criticalmetals.eu.

Om Critical Metals

Critical Metals mål är att förse den europeiska energilagringsindustrin med metaller med hög renhetsgrad från Sverige, Norge och Finland genom återvinning av industriavfallslager och traditionell gruvdrift.

Om SSAB

SSAB är ett specialiserat globalt stålföretag med produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA med en årlig stålproduktionskapacitet på ~8,8 miljoner ton. SSAB har legat i framkant när det gäller hållbarhet och planerar att erbjuda fossilfritt stål till marknaden 2026 och att eliminera alla CO2 utsläpp till 2045. Under 2018 uppgick SSAB:s omsättning till 7,5 miljarder dollar. SSAB är noterat på Nasdaq Stockholm (Large cap list) och har en sekundär notering på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com

Läs mer i vår senaste presentation, klicka här[i] Avtalsparten är Recycling Industries Scandinavia AB, ett helägt dotterbolag till Critical Metals Ltd, ett icke-noterat publikt bolag med säte i Malå, Västerbotten.

[ii] Neometals Ltd är en innovativ projektutvecklare registrerad i Australien och noterad på Australian Securities Exchange (ASX:NMT).

[iii] Vanadium redoxflödes batterier (VRFB) är en ledande stationär lagringsteknik.

[iv] Cirka 75% av det globala vanadinutbudet produceras i Kina och Ryssland.

[v] Vatten- och vindkraft från Sverige och Finland.

[vi] Neometals Ltd äger 15,4 % av Critical Metals Ltd. Neometals och Critical Metals har också ett avtal om återvinning av litiumjonbatterier i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Se www.criticalmetals.eu.

LATEST ANNOUNCEMENTS